Stuerne

De 3 stuer i Børnehaven Regnbuen.

De små larver: 3-4 år

De store larver: 4-5 år

Sommerfuglene (førskolegruppen): 5-6 år