Praktisk information

Børnehavens Åbningstider


Fuldtidspladser:

Mandage-Torsdage: kl.6.30-16.30 – fredage: kl.6.30-15.30


Formiddagspladser: 

Mandage-Fredage kl.6.30-12.30 


Eftermiddagspladser:

Mandage-Torsdag kl.12-30-16.30 – Fredage kl.12.00-15.30

Bytoften 13 Bovrup, 6200 Aabenraa, Tlf.: 74680438, www.bornehavenregnbuenbovrup.dk