Bytoften 13 Bovrup, 6200 Aabenraa, Tlf.: 74680438, www.bornehavenregnbuenbovrup.dk 

"En stor familie"

os
ksperimentere
ode kostvaner
ærmiljø
evægelse
dvikling
rfaring
atur

En børnehave hvor leg og oplevelser
i trygge rammer præger hverdagen.

Leg, bevægelse og megen sjov i
Regnbuen tilgodeses det enkelte
barns udvikling og behov.