Her kan du blive klogere på vores værdier.

Vores kerneværdier

Børnehaven Regnbuen har til mål bevidst at minde om et hjem, hvor børn og voksne omgås hinanden som i en stor familie.

Det vil sige, at hverdagen ikke må adskille sig væsentligt fra den verden som barnet kender hjemmefra. Den skal være tryg.

I denne hverdag, som er fyldt med leg og læring, styrker vi det enkelte barn til at være stærk i sig selv. Det gør vi ved at de voksne (personalet) bruger deres faglige viden og går foran som fysiske rollemodeller, og ved at være åbne, ærlige og ansvarlige overfor hinanden

Ved også at lade barnet udforske og eksperimentere med omgivelserne og materialer, støttes barnet i at hjælpe sig selv og andre - blive selvstændige og samtidigt danne positive relationer.

Vi lægger vægt på respekt for det enkelte barn og at der gives plads til forskellighed og mangfoldighed.

 

Nøgleord, som er beskrivende for Børnehaven Regnbuen, er bl.a.:

  • Tydelighed
  • Genkendelighed
  • Fællesskab
  • Omsorg
  • Faglighed
  • Læring igennem leg
  • Rummelighed
  • Mangfoldighed
  • Dynamik
  • En masse plads at lege på. :-)